Round - I - MSI3 - I2
Pear - - VVS1 - VS2
Round - E - EVS1 - VS2